Tornerspelsgrenar:


Quintan

Riddaren skall med lans träffa quintanen, som är en

ful gubbe som försöker slå tillbaka när han blir träffad.

Det krävs snabbhet, precision och kraft.


Höga ringar

Riddaren skall med lans eller spjut plocka tre ringar

på hög höjd i full galopp. Det krävs precision och balans.


Plocka skallar

Riddaren skall med spjut träffa och ta upp en

liten kudde. För att få poäng får inte kudden ramla av på vägen tillbaks till riddarens bo. Kräver precision.

Bra när man skall städa på slagfältet.


Kombination med svärd

Riddaren skall träffa olika mål (frukter eller grönsaker)

med hugg och direkt efter plocka en lågt placerad ring.

Kräver balans, precision och en stor försiktighet så man

inte träffar hästen.

Bör ej visas för barn då man leker med maten.


Stridsgissel/ Stridsklubba

Riddaren skall med stridsgissel (handtag med kedjor) /Stridsklubba krossa en frukt utan att träffa hästen.

En av de farligaste grenarna, kräver teknik och försiktighet.


Galgen

Riddaren skall med lans eller spjut plocka mycket höga ringar vilket är mycket svårare än det ser ut. Det finns en galge på varje långsida, riddaren ska plocka först en stor och på vägen tillbaka en liten ring i sitt lags färg.

Kräver precision.

Galgen placeras nära publiken.


Låga ringar

Riddaren ska med svärd plocka 5 ringar som är väldigt nära marken, vilket kräver mycket av både riddaren och hans häst. Detta är en gren som testar riddarens tekink och balans.

En av de svåraste grenarna.


Man mot man

Två riddare möts med lans och sköld, det gäller att träffa den andres sköld och samtidigt krossa sin lans. Häst eller riddare får inte träffas. Den farligaste grenen som kräver mod, precision och en mycket säker häst.

Lite galenskap underlättar, men är inget krav.